Privacy Policy

Excepteur sint occaecat cupidat non sunt in culpa qui officia desrunt molli test laborum.

Privacyverklaring

Privacyverklaring Veldhof Advocatuur B.V.
December 2022

Veldhof Advocatuur B.V. verwerkt persoonsgegevens grotendeels op geautomatiseerde wijze, maar ook nog voor een deel handmatig. Zorgvuldigheid staat hierbij voorop.

Welke gegevens?

Welke gegevens Veldhof Advocatuur verwerkt?

Dat zijn de gegevens nodig zijn voor een goede behandeling van de dossiers. Denk hierbij aan de gegevens die op uw legitimatiebewijs staan en uw contactgegevens.

In sommige gevallen verwerkt Veldhof Advocatuur bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie of informatie over uw justitieel verleden.

Waarom deze gegevens?

We voeren deze verwerking uit op grond van uw toestemming of omdat het noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de door u aan het kantoor verstrekte opdracht of een gerechtelijke procedure. Veelal krijgt Veldhof Advocatuur deze gegevens rechtstreeks van haar cliënten, maar in sommige gevallen ook via derden (zoals het Openbaar Ministerie, de gemeente, het Kadaster of een arts etc.).

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Veldhof Advocatuur bewaart de dossiers (met persoonsgegevens) ten minste 7 jaren in het archief, dan wel langer indien de wet of een rechmatig belang dat verlangt.

Inzage, rectificatie over verwijdering?

Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens, dan kan dat. U kunt dit verzoek richten aan de info-inbox (info@veldhofadvocatuur.nl). Daarnaast hebt u het recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn niet onbegrensd. Veldhof Advocatuur kan er een zwaarwegend belang bij hebben uw persoonsgegevens te bewaren, ook wanneer u heeft aangegeven dat u wenst dat deze gegevens worden verwijderd of aangepast.

Uw vragen en verzoeken hieromtrent kunt u eveneens aan info@veldhofadvocatuur.nl richten.

Klachten?

Indien u over de verwerking van uw persoonsgegevens door Veldhof Advocatuur niet tevreden bent, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.