Burenrecht

Burenrecht

Ruzie met de buren?

De juridisch specialist op het gebied van burenrecht.

Vaak lukt het om over de heg, beveiligingscamera’s of geluidsoverlast een goed gesprek te voeren met de buren. Een goede burenrelatie is helaas niet voor iedereen weggelegd. Dit kan voor vervelende spanningen zorgen. Gelukkig is er in de wet het nodige vastgelegd over de regels die tussen buren gelden.

Zo heeft de wetgever onder meer bepaald dat struiken in principe 50 centimeter uit de erfgrens geplaatst moeten worden en voor bomen is dit zelfs 2 meter. Een belangrijke uitzondering hierop is dat u zich niet kunt verzetten tegen bomen of struiken die weliswaar te dichtbij staan, maar die niet hoger zijn dan de scheidsmuur. Ook kan een afwijkende regel zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Daarnaast kunnen tussen buren onderling conflicten ontstaan over de eigendom van grond. Ook hierover zijn veel wetten geschreven. In de meeste gevallen verjaart de eigendom van grond indien de grond (tenminste) 20 jaar in bezit is genomen. Hieraan worden door rechters specifieke eisen gesteld.

En zo zijn er nog tal van burenrechtelijke onderwerpen te bedenken.

Heeft u advies of bijstand nodig om weer met uw buren in gesprek te raken? Dan hoor ik het graag. Ik denk graag met u mee.

Juridische hulp nodig?

Neem contact met mij op voor een juridisch advies op maat.