Aanneming van werk

Aanneming van werk

Contract laten opstellen?

De juridisch specialist op het gebied van aanneming van werk.

Voor een aantal overeenkomsten zijn in de wet speciale regels vastgelegd. De aannemingsovereenkomst is er daar één van. Hebt u als aannemer een conflict met een klant? Of bent u als opdrachtgever niet tevreden over het werk van de door u ingeschakelde aannemer? Komt hij niet (meer) opdagen en krijgt u geen contact? Of zijn geen duidelijke afspraken gemaakt over de kosten?

Dan is het van belang dat u zich laat adviseren over deze wettelijke bepalingen. Ten aanzien van de aannemingsovereenkomst heeft de wetgever namelijk bijvoorbeeld bepaald dat indien een richtprijs is gegeven, de aannemer de opdrachtgever moet waarschuwen indien de richtprijs meer dan 10 % wordt overschreden. Daarnaast heeft de wetgever ook voorzien in een wettelijke bepaling wanneer sprake is van kostenverhogende omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst.

De definitie van een aannemingsovereenkomst is vrij breed: 

“Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld.”

Hieronder vallen niet alleen nieuwbouwovereenkomsten, maar bijvoorbeeld ook de werkzaamheden van een hovenier, schilder of dakdekker.

Ik voorzie u graag van advies of rechtsbijstand over dit rechtsgebied.

Juridische hulp nodig?

Neem contact met mij op voor een juridisch advies op maat.